1. WYMIANA PRODUKTÓW:

Wszystkie artykuły zakupione w footballworld.com.pl podlegają zwrotom do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wynika to z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2014, poz. 827 ze zm.), zgodnie z którym przy zawieraniu umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, można dokonać zwrotu bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji.

Zgodnie z Art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta środki higieniczne nie podlegają zwrotowi.

Odstępstwem od reguły są również produkty wykonane według specyfikacji konsumenta np. personalizowane koszulki, bluzy czy spodenki.


W celu wymiany:

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj interesujący Cię rozmiar:

drogą elektroniczną: timsport@timsport.pl,

za pomocą formularza kontaktowego

Wymiany możesz dokonać na trzy sposoby:

1. Skorzystaj z możliwości zwrotu zamówionego towaru, jednocześnie składając nowe zamówienie. Znacznie przyspiesza to realizację wymiany, a także zagwarantuje dostępność wybranego towaru. Zwrot środków za odesłane lub zwrócone zamówienie nastąpi na wskazane w formularzu konto w przeciągu od 3 do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

2. Odeślij do nas towar wraz z wypełnionym formularzem wymiany. Towar odsyłasz na swój koszt. W tym przypadku koszt nadania ponownej przesyłki to 10 zł. Nie przyjmujemy przesyłek nadanych jako list (przyjmujemy tylko przesyłki wysłane jako paczka).

Dane do wysyłki:

TIMSPORT Sp. z o.o.

Ul. Wrzosowa 8

45-469 Opole

3. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście z wypełnionym formularzem wymiany do sklepu Football World, Opole, Kołłątaja 7.

Godziny otwarcia sklepu Football World (Opole, Kołłątaja 7):

poniedziałek -piątek: 9:00-17:00

sobota: 10:00-14:00

Sklep stacjonarny przyjmie Twoją paczkę i przekaże ją do działu wymian sprzedaży internetowej. W ramach potwierdzenia otrzymasz od sprzedawcy pokwitowanie dostarczenia wymiany do sklepu.

W formularzu wymiany zaznacz czy wymieniony towar ma zostać odesłany na wskazany w zamówieniu adres, czy dostarczony do sklepu stacjonarnego w Opolu.

Jeśli wybierzesz opcję odbioru osobistego, wymieniony towar zostanie dostarczony do wskazanego przez Ciebie sklepu stacjonarnego. Poinformujemy Cię mailowo o możliwości odbioru paczki.

Decydując się na wymianę, towar odsyłasz na swój koszt, a przesyłka zwrotna kosztuje dodatkowe 10 zł. 

Koszt za przesyłkę zwrotną można zapłacić poprzez:

odesłanie kwoty wraz z butami na adres do Opola:

TIMSPORT Sp. z o.o.

Wrzosowa 8, 45-469 OPOLE

przelewem tradycyjnym:

TIMSPORT Sp. z o.o.

KOŁŁĄTAJA 7, 45-064 OPOLE

Nr. konta: 04 1140 2017 0000 4102 0885 5563

kurierowi przy odbiorze (dostawa kurierem DPD) wymienionego produktu (pobranie), jednak należy wspomnieć o tym w formularzu.

Pamiętaj, że dokonując wymiany rzeczy odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Pudełko stanowi integralną część produktu – proszę nie obklejać go taśmą!

FORMULARZ DO POBRANIA: FORMULARZ WYMIANY

2. ZWROT TOWARU

Wszystkie artykuły zakupione w footballworld.com.pl podlegają zwrotom do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wynika to z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2014, poz. 827 ze zm.), zgodnie z którym przy zawieraniu umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, można dokonać zwrotu bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji.

Zgodnie z Art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta środki higieniczne nie podlegają zwrotowi.

Odstępstwem od reguły są również produkty wykonane według specyfikacji konsumenta np. personalizowane koszulki, bluzy czy spodenki.

W celu zwrotu:

Odeślij produkty wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz paragonem na adres do Opola:

TIMSPORT Sp. z o.o.

Wrzosowa 8, 45-469 OPOLE

Zwracany towar można również dostarczyć osobiście z paragonem oraz wypełnionym formularzem zwrotu do sklepu Football World, Opole, Kołłątaja 7.

Sklep stacjonarny przyjmie Twoją paczkę i przekaże ją do działu zwrotów sprzedaży internetowej. W ramach potwierdzenia otrzymasz od sprzedawcy pokwitowanie dostarczenia zwrotu do sklepu. Zwrot gotówki wykonujemy na konto bankowe, podane w formularzu zwrotu.

Decydując się na zwrot, towar odsyłasz na swój koszt, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Nie przyjmujemy przesyłek nadanych jako list( przyjmujemy tylko przesyłki wysłane jako paczka).

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przykładowo zwrot wykonujemy na konto bankowe, podane w formularzu zwrotu.

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pudełko stanowi integralną część produktu – proszę nie obklejać go taśmą!

Przesyłka zostanie przesłana do naszego magazynu przez pracownika sklepu.

PAMIĘTAJ, że zwrotu dokonanych przez Ciebie płatności nie dokonujemy na miejscu w sklepie.

FORMULARZ DO POBRANIA: FORMULARZ ZWROTU

3. REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.

2. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Nie więcej niż koszt wysyłki Pocztą Polską.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

7. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji

9. Przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

KRÓTKA INSTRUKCJA

1. Odeślij do nas reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres do Opola:

TIMSPORT Sp. z o.o.

Wrzosowa 8, 45-469 OPOLE

2. Reklamowany towar można również dostarczyć osobiście z wypełnionym formularzem reklamacyjnym do sklepu Football World, Opole, Kołłątaja 7.

3. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia.

PAMIĘTAJ:

1. Wypełniając formularz reklamacyjny przesyłasz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rozpatrzenia reklamacji (Twoje dane, opis zauważonej wady, żądanie przewidziane w ramach rękojmi).

2. Pamiętaj, że sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie przyjmujemy przesyłek nadanych jako list( przyjmujemy tylko przesyłki wysłane jako paczka).

3. Przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

FORMULARZ DO POBRANIA: FORMULARZ REKLAMACYJNY

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBUWIA SPORTOWEGO

Obuwie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Starannie sznurować obuwie. Nie doprowadzać do nadmiernego zabrudzenia. Czyścić wilgotną szmatką. Pranie w pralce jest zabronione. Obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od silnych źródeł ciepła. Obuwie ze skóry należy pastować odpowiednią pastą.