1. WYMIANA PRODUKTÓW:

W terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki nasz sklep internetowy footballworld.com.pl bezproblemowo wymienia towar.

W celu wymiany:

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj interesujący Cię rozmiar:

• drogą elektroniczną: timsport@timsport.pl,

 za pomocą formularza kontaktowego

Odeślij produkty wraz z wypełnionym formularzem wymiany oraz paragonem na adres do Opola:

F.H.U. TIM GRZEGORZ Paliszewski

KOŁŁĄTAJA 7, 45-064 OPOLE

Decydując się na wymianę, towar odsyłasz na swój koszt. Koszt za przesyłkę zwrotną wynosi 10 zł.

Pamiętaj, że dokonując wymiany rzeczy odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Pudełko stanowi integralną część produktu – proszę nie obklejać go taśmą!

W przypadku chęci wymiany produktu w sklepie stacjonarnym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczy: 692 484 686 lub mailowy: timsport@timsport.pl. 

Wymiany bez wcześniejszych ustaleń NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

FORMULARZ DO POBRANIA: FORMULARZ WYMIANY

2. ZWROT TOWARU

W terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki nasz sklep internetowy footballworld.com.pl bezproblemowo przyjmuje zwrot towaru.

W celu zwrotu:

Odeślij produkty wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz paragonem na adres do Opola:

F.H.U. TIM GRZEGORZ Paliszewski

KOŁŁĄTAJA 7, 45-064 OPOLE

Decydując się na zwrot, towar odsyłasz na swój koszt, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar.

Zwrot wykonujemy na konto bankowe, podane w formularzu zwrotu.

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Pudełko stanowi integralną część produktu – proszę nie obklejać go taśmą!

Bez względu na wartość Twojego zamówienia i metodę dostawy oraz bez względu na to czy składałeś zamówienie po zalogowaniu czy bez rejestracji, masz możliwość ZA DARMO dokonać zwrotu w naszym sklepie stacjonarnym na ul. Kołłątaja 7.

Przekaż pracownikowi sklepu towar, wypełniony formularz zwrotu oraz paragon lub inny dowód zakupu.

Przesyłka zostanie przesłana do naszego magazynu przez pracownika sklepu.

PAMIĘTAJ, że zwrotu dokonanych przez Ciebie płatności nie dokonujemy na miejscu w sklepie.

FORMULARZ DO POBRANIA: FORMULARZ ZWROTU

3. REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.

2. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.  

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Nie więcej niż koszt wysyłki Pocztą Polską.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.  

6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.  

7. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.  

b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.  

8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji

9. Przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

KRÓTKA INSTRUKCJA:

1. Odeślij do nas reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres do Opola lub dostarcz go osobiście:

F.H.U. TIM GRZEGORZ Paliszewski

KOŁŁĄTAJA 7, 45-064 OPOLE

2. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia.

PAMIĘTAJ:

1. Wypełniając formularz reklamacyjny przesyłasz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rozpatrzenia reklamacji (Twoje dane, opis zauważonej wady, żądanie przewidziane w ramach rękojmi).

2. Pamiętaj, że sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. 

3. Przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

FORMULARZ DO POBRANIA: FORMULARZ REKLAMACYJNY